Konferencje, Warsztaty, Walne Zgromadzenia

  • Jak działa system?

Pakiet GP Voting składa się z trzech podstawowych elementów:

  • Zestawu pilotów
  • Urządzenia centralnego – stacji bazowej
  • Oprogramowania działającego w oparciu o program Power Point

Obsługa pilota jest niezwykle prosta. Pilot posiada trzy różnokolorowe przyciski oraz czytelny, jednopozycyjny wyświetlacz numeryczny, na którym widoczny jest wybrany przez respondenta wariant odpowiedzi w zakresie od 1 do 9.

Urządzenie centralne odpowiada za komunikację między komputerem i zestawem pilotów. Stacja bazowa rejestruje każdy pojedynczy głos, po czym na ekranie pojawiają się wyniki głosowania w postaci wykresów, diagramów bądź wyników liczbowych, ilościowych lub procentowych.

Połączenie z komputerem jest realizowane przez łącze USB, a komunikacja z pilotami odbywa się bezprzewodowo. System archiwizuje wyniki w formie slajdów Power Point oraz szczegółowych arkuszy Excel.

Rozwiązania techniczne zastosowane w GP Voting umożliwiają niezależne prowadzenie głosowań lub wykładów z użyciem systemu na kilku salach jednocześnie (np. w przypadku sesji dzielonych). System do głosowania GP Voting daje możliwość stworzenia grup przypisywanych do poszczególnych pilotów, a także łączenia głosujących w odpowiednie zespoły, umożliwia imienną rejestrację uczestników, może dokonać rejestracji uczestników przed rozpoczęciem głosowania, a podczas głosowań jawnych - możliwe jest sprawdzenie obecności osób uprawnionych do głosowania na sali.
 

GP Voting na obradach Walnych Zgromadzeń

  • Podejmowanie uchwał: Obsługa głosowań polegających na wyborze odpowiedzi za, przeciw, wstrzymuję się. Do prezentacji można wpisać treść uchwał tuż przed rozpoczęciem głosowania, dodać datę i godzinę głosowania oraz dowolne tło slajdu, na którym wyświetlone będą wyniki. Pilot posiada indywidualny numer, można przypisać go do konkretnej osoby. 
  • Archiwizacja głosowań: Dowodem przeprowadzenia głosowania jest slajd Power Point z wynikami w postaci przejrzystych danych liczbowych i procentowych. Od razu po wyświetleniu wynik może zostać wydrukowany i zarchiwizowany. W przypadku głosowania jawnego wynik głosowania zapisywany jest jako dokument Excel, w którym wyszczególnione jest jak głosował każdy pilot. 
  • Import akcjonariuszy: Szybkie przypisywanie pilotów do osób uprawnionych do głosowania, na podstawie przygotowanej wcześniej listy. Uczestnikom przypisuje się konkretne piloty oraz wagę głosu, gdy w głosowaniu biorą udział akcje. 
  • Więcej info na stronie 

piloty