Konferencje, Warsztaty, Walne Zgromadzenia

 • Zastosowanie systemu

Bezprzewodowy system do głosowania GP Voting doskonale sprawdza się podczas takich spotkań, jak:

 • konferencje, kongresy, szkolenia pracownicze 
 • warsztaty medyczne 
 • obrady zarządów, rad nadzorczych, walne zgromadzenia organizacji samorządowych, izb gospodarczych i zgromadzeń podejmujących decyzję drogą głosowania tajnego lub jawnego 
 • badania marketingowe, badania opinii publicznej, sondaże 
 • quizy, zabawy, konkursy 
 • egzaminy i testy

 

Możliwości systemu

GP Voting daje możliwość:

 • ważenia głosów, 
 • indywidualnego przypisania urządzeń do uczestników,
 • prowadzenia quizów z wyświetlaniem rankingu indywidualnego oraz grupowego, 
 • odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru, 
 • głosowania tym samym pilotem przez kilka osób, 
 • oznaczenia odpowiedzi jako prawidłowej, 
 • zmiany decyzji w trakcie głosowania, 
 • tworzenia pytań quizowych z punktowanymi odpowiedziami, 
 • podziału na grupy również w trakcie imprezy,
 • ograniczenia czasu głosowania, 
 • odtwarzania dźwięku w trakcie głosowania. 

 

Wykorzystanie systemu

 • Konferencje, kongresy, targi, warsztaty, szkolenia z elementami interaktywnej komunikacji wykładowcy ze słuchaczami. System podnosi efektywność każdego szkolenia! Słuchacze na podstawie zadawanych im pytań mają aktywny wpływ na przebieg wykładu i wybór tematów zaproponowanych przez wykładowcę. Prowadzący może sprawdzić wiedzę słuchaczy w danej dziedzinie i zadecydować o tematach, na omawianiu których warto się skoncentrować.
 • Warsztaty medyczne oraz szkolenia pracownicze, podczas których na bieżąco zostaje sprawdzana wiedza, umiejętności lub predyspozycje uczestników szkolenia - wyniki dostępne są od razu, bez czasochłonnego sprawdzania testów i podliczania punktacji!
 • Walne zgromadzenia, obrady zgromadzeń podejmujących decyzję drogą głosowania tajnego lub jawnego - zarządów, rad nadzorczych, organizacji samorządowych, izb gospodarczych. Dzięki GP Voting organizator nie traci cennego czasu uczestników, unika dezorganizacji spotkania i eliminuje ryzyko błędu podczas podliczaniu głosów! 
 • Badania marketingowe, badania opinii publicznej i sondaże - GP Voting umożliwia jednoczesne przeprowadzenie badania na grupie konsumentów podzielonych na podgrupy, ze względu na określoną przez organizatora wytyczną. Tworzenie podgrup może nastąpić przed prezentacją, a podział zostanie zapisany w dokumencie końcowym. System umożliwia też dokonywanie selekcji w sposób dynamiczny już w trakcie trwania badania - wystarczy tylko wcześniej zdefiniować kryteria podziału. Uzyskane w ten sposób informacje zapisywane są w formie arkuszy Excel, dzięki czemu nadają się do dalszej analizy statystycznej i są łatwe do przetwarzania! 
 • Quizy i konkursy, zabawy - podczas imprez firmowych, eventów marketingowych i promocyjnych. Możliwości zastosowań systemu w dziedzinie rozrywki zależą od inwencji twórczej użytkowników! 
 • Egzaminy i testy - System natychmiast sprawdza wiedzę egzaminowanych osób i tworzy odpowiednią dokumentację!